SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Historik

SEA av idag bygger på erfarenheter och impulser från SEA Quinta och Axet. Två initiativ som tillsammans präglar vårt arbete av idag. Vi ger därför en kort beskrivning av dessa för oss så viktiga inslag i vår utveckling genom tiderna.

Läs om SEA Quinta

Läs om Axet

Läs om Socialekologiskt forum