SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Organisationsutveckling

Stordriftstänkandet har präglat utvecklingen inom såväl näringslivet som inom vård, skola, omsorg och ideella verksamheter. Det har lett till en stark centralisering och maktkoncentration där avståndet mellan ledning och medarbetare i den praktiska verkligheten blir ständigt större och försvårar meningsfull kommunikation.

Behov av förnyelse är uppenbar och det finns goda exempel på verksamheter som söker nya vägar.

Nu är det inte så lätt att orientera sig i en verksamhet, varken som nyanställd eller som utomstående. När man kommer in i entrén kan man finna en översikt över organisationen med hänvisning till var de olika funktionerna finns. Den interna telefonkatalogen, hemsidan och den formella organisationsplanen är andra källor som kan hjälpa en att orientera sig i det organisatoriska landskapet.

På liknande sätt som en landkarta ger oss en bild av var vi befinner oss geografiskt, får vi därmed en första orientering om verksamhetens organisation som ett landskap. Men livet fångar man inte i en statisk bild, antingen det rör sig om ett landskap eller en organisationsplan.

En organisation är en levande organism som utvecklar sig över tiden beroende på de människor som är verksamma där. För att en organisation ska kunna utvecklas måste det ställas två villkor. Det ena är att organisationen utformas på ett sådant sätt att den appellerar till kvaliteter som människor kan känna igen sig i. Det andra villkoret är att de som är verksamma där är villiga att gå en utvecklingsväg såväl yrkesmässigt som socialt. Organisationsutveckling och individuell utveckling är som kommunicerande kärl.

Nedan sju ledningsfunktioner som kan tjäna som ett verktyg båda för självdiagnos och för framtida utveckling:

  • Ledningsfunktioner/kompetensområden
  • Identitet och ledmotiv
  • Visioner, värdegrund och policyutveckling
  • Mål, resultat och aktiviteter
  • Ledning och helhet
  • Organisatoriska förutsättningar och omtanke
  • Arbetsprocesser och möte med omvärlden
  • Fysiska resurser och struktur