SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Policyutveckling

Policyutveckling är ett instrument som syftar till att göra de värderingar och hållningar medvetna som styr och bestämmer vårt handlingsmönster - varför man i en given situation väljer att handla som man gör, medvetet eller ofta omedvetet. Först genom en förståelse av och konfrontation med våra värderingar kan vi medvetet välja vilka värderingar vi är beredda att acceptera som vägledande principer i framtiden dvs vår nya policy.

De väsentligaste motiven för att arbeta med policyutveckling är:

  • att ge verksamheten en enhetlig och tydlig prägel ut mot omvärlden
  • att skapa en sammanhållande kraft in i verksamheten
  • att ge förutsättningar för initiativ och självständigt handlande
  • att reducera behovet av yttre kontroll och byråkrati

Ett viktigt led i policyutveckling är formulering av en äkta och öppen fråga som man ständigt har i fokus.

Processen omfattar fyra utmaningar till utveckling av personliga egenskaper och kommunikationsvilja i verksamheten:

  • att skapa en gemensam bild av organisationens verklighet i en aktuell frågeställning
  • att få en gemensam förståelse av verkligheten
  • att uttrycka viljebeslut för intensioner och vägledande principer/policy för framtiden
  • att omsätta policyn i handling i organisationens verklighet