SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Publikationer och artiklar

Hans Brodal: Gemenskapsbildning ger en bild av hans arbete inom företag, offentlig förvaltning och ideella verksamheter under mer än 30 år.
Läs mer
Läs inledningen
Sidan 122-2

Hans Brodal och Leif Nilsson:
Konflikter - vad vill de lära oss?
WRÅ förlag 2010.

Kan beställas hos:
Bokhandel Vidar
Löwens väg 20 B
153 36 JÄRNA
tfn 08-55173823
e-post: info@bokhandeln-vidar.se

Rapport: Att leda i mångfald- och kvinnodominans