SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Referenser

Birgitta Persson
personalutvecklare
Karlskoga kommun

Martin Collin
verksamhetschef
Stegehus skolhem

Kerstin Damgaard
rektor
Särskolegymnasiet, Göteborg

Karolina Bure
förskolechef
Solgläntans waldorfförskola, Nyköping