SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Samarbetspartners

Claes JohanssonClaes Johansson

Nätverkskompetens
Systemiskt utbildad med vidareutbildning i familj- och nätverksarbete, har mångårig erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete, projektledning och utvecklingsarbete. Claes Johansson har sedan 1991 arbetat med utbildning, handledning och konsultation inom området nätverksorienterat arbete och är medförfattare till ”Nätverksboken – mötets möjligheter” (Liber 1998).
Projektledare på Axet 1994 – 2008
natverkskompetens@gmail.com
0704-96 78 63

Hans BrodalHans Brodal

SEA-Quinta
Hans Brodal har med ålderns rätt begränsat sin verksamhet i det direkta klientarbetet. Bidrar i utvecklingsarbetet inom SEA och andra verksamheter med intresse för socialekologi i bl a Danmark och Norge. Han är också verksam som föredragshållare i anknytning till SEA-seminarier. Har under senare år ägnat sig åt lärarutbildning och skolutveckling och i det sammanhanget skolans betydelse för samhällsutvecklingen. Har varit aktiv i internationella konferenser i Norden, Sydafrika, Israel, Ryssland, Brasilien och Filippinerna. Är medförfattare till boken "Konflikter - vad vill de lära oss?" och boken "Gemenskapsbildning" och flera skrifter om civilsamhällets möjligheter såväl globalt som lokalt.
hans.brodal@seaquinta.com
0737-34 56 95

SEA Institutet för Socialekologi har ett samarbete med SEA Quinta i Danmark och Norge såväl i utvecklingsfrågor som i projektarbete.

Danmark

Lotte Juul Lauesen

Pedagog
SEA-Quinta
lotte@juullauesen.dk
45 302 707 99

Norge

Helle S Rosenvinge

Ekonom och pedagog
SEA-Quinta
seaquinta@seaquinta.com
47 900 660 42

Finn-Einar Kollstrom

Pedagog
SEA-Quinta
seaquinta@seaquinta.com
47 91145541