SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Vi på SEA Institutet för Socialekologi

Lena BrodalLena Brodal Lundholm

SEA Institutet för Socialekologi
Socionom. Har vidareutbildning i familjeterapi och mångårig erfarenhet av arbete med familjer i kris. Har sedan 1994 arbetat som konsult med utvecklingsfrågor på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Arbetar med verksamhets och ledarutveckling. Utbildar och handleder med fokus på samtalets betydelse i grupp och arbetslagsutveckling. Arbetar med kommunala skolor, friskolor och offentlig förvaltning.
Socionom på Axet 1995 – 2011
brodallena@hotmail.com
0768-66 59 30

Peter LundholmPeter Lundholm

SEA Institutet för Socialekologi
Speciallärare med mångårig erfarenhet av utbildning, organisations- och verksamhetsutveckling inom skola, friskolor och kommunal förvaltning utifrån familj och/eller personal i kris. Peter Lundholm arbetar som konsult, utbildare och handledare med ett systemiskt perspektiv och fokus på det utvecklande mötet.
Pedagog på Axet 1998 - 2011
lundholm.p@telia.com
0708-55 85 35