SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Hållbart utvecklingsarbete

Förändrings- och utvecklingsarbete behöver en stadig form som grundval.

Våra metoder syftar till att ge inre och yttre verktyg för att kunna skapa och upprätthålla nödvändig balans. Utgångspunkten är varje organisations unika förutsättningar och allas delaktighet och ansvar.

Vi möter i vårt arbete allt fler verksamheter som uttrycker behov av hållbara lösningar på vår tids komplexa utmaningar. Kraven på individen att hantera svåra frågor snabbt och ”rätt” ökar allt mer. Ur ett socialekologiskt perspektiv innebär däremot varaktig utveckling, att ge tid och utrymme för beslut att mogna fram. I en utvecklingsprocess tar vi på allvar det ömsesidiga beroendet som är mellan organisatoriska förutsättningar och individens delaktighet och ansvar.