SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Publikationer och artiklar

Gemenskapsbildning

Hans Brodal
Gemenskapsbildning ger en bild av hans arbete inom företag, offentlig förvaltning och ideella verksamheter under mer än 30 år.
Läs mer
Läs inledningen
Sidan 122-2

Konflikter - vad vill de lära oss?

Hans Brodal och Leif Nilsson
Ett dynamiskt sätt att se på konflikter
Läs mer

Hur kan vi förnya vårt förhållande till pengar och tid?

Hans Brodal
Det finns en tendens att pengar och tiden styr och lever et eget liv som är överordnat verksamhetens motiv och intentioner. Frågan vi ställer oss är hur vi kan förena dessa två sidor till en helhet med stöd av den sociala tregreningen.
Läs mer

Hur kan den sociala tregreningen beliva waldorfrörelsen av i dag?

Hans Brodal
En utmaning för waldorfrörelsen (och därmed besläktade verksamheter) er att skapa balans mellan de pedagogiska och sociala idealen och de krav som det politiska systemet ställer
Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Läs rapporten