SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

SEA – Socialekologi i arbetslivet

Socialekologin kännetecknas av samspelet mellan individuell utveckling och organisationsutveckling.

Koncepten, metoderna och verktygen bygger på att den enskilde individen i sin egen verklighet, både i arbets- och i livssituationen, kan känna igen dem.

Socialekologin eftersträvar att i en verksamhet ge såväl medarbetare som ledare inspiration och möjlighet att upptäcka, hantera och utveckla sociala färdigheter och förmågor i de mellanmänskliga processerna.

Bernhard Lievegoed, professor vid Rotterdams Universitet, var en av pionjärerna inom organisationsutveckling. Han introducerade socialekologin på 1960-talet och har varit en viktig inspiratör för utvecklingen i Sverige och Norden.Aktuellt

Hans Brodals bok Gemenskapsbildning har kommit ut.
Se under Publikationer