SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Samarbetspartners

Claes JohanssonClaes Johansson

Nätverkskompetens

Systemiskt utbildad med vidareutbildning i familj- och nätverksarbete, har mångårig erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete, projektledning och utvecklingsarbete. Claes Johansson har sedan 1991 arbetat med utbildning, handledning och konsultation inom området nätverksorienterat arbete och är medförfattare till ”Nätverksboken – mötets möjligheter” (Liber 1998).

Projektledare på Axet 1994 – 2008

natverkskompetens@gmail.com
0704-96 78 63

Lotte Juul LauesenLotte Juul Lauesen

Intermezzo

Är eurytmist, har arbejdet som eurytmilärer og med eurytmin i sociala processer. Medförfattare till boken Inblick i eurytmin.

Sedan 2004 har hon arbetat som socialekologisk konsulent, coach och supervisor bl.a. tillsammans med Hans Brodal. Videre arbetar hon med samtalen som redskap i förhållande till unga människor och har 2013 utgivit boken Det goda samtalet.

lotte@juullauen.dk
+45 302 707 99

SEA har ett samarbete med SEA Quinta i Norge med Finn Einar Kollström och Helle Rosenvinge och med Intermezzo i Danmark.