SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Konflikter

Kännetecknande för vår tid är att vi är mer beroende av varandra än någonsin, såväl inom den nära familjen, i arbetslivet som i samhället, nationellt och globalt.

Samtidigt går en våg över världen av frigörelse på det individuella planet och i olika grupptillhörigheter.

Det kinesiska språket har två till synes motstridande uttryck för begreppet kris. Det ena är fara eller risk. Det andra är möjlighet eller utmaning.

Faren är att man förnekar nödvändigheten till en ny utveckling, som varje konflikt inbjuder till.

Möjligheten är att man bejakar nödvändigheten av en inre utvecklings- och mognads process.

Utmaningen är att vi alla tillhör en och samma värld.

En konflikt är inte längre en isolerad företeelse. Det är inte frågan om din eller min konflikt. Vi ansluter oss till en ”konfliktvärlden” om vi låter konflikten ta över.

Faran är då att konflikten har mig. Möjligheten ligger i att acceptera att jag har en konflikt.

Konflikter vill alltid lära oss något.

Det är utgångspunkten för vårt arbete med konfliktlösningar.