SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Grundkurs i Nätverksinriktat arbete

Begreppet nätverk har kommit att användas i de mest skilda sammanhang och få begrepp har fått sådant genomslag som socialt nätverk de senaste tio - femton åren. Idag finns stor förståelse för nätverkets betydelse för individers hälsa och utveckling.

Grundkurs i nätverksarbete vänder sig till Dig som arbetar med psykosocialt arbete inom exempelvis skola, socialtjänst, kriminalvård. Kursen syftar till att förankra ett nätverksperspektiv som grund i det vardagliga arbetet och till att kunna tillämpa nätverksmetoder som ett komplement till befintliga arbetsmetoder.

Kursen omfattar 40 lektionstimmar fördelade på fem heldagar. Förutom genomgång av teorier kommer vi att arbeta med övningar och rollspel. Kursen är uppbyggd kring delmoment som följer en på förhand uppgjord struktur men det kommer även att finnas utrymme för att fokusera på aktuella frågeställningar hos kursdeltagarna.