SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Samarbete och samverkan,
vår tids utmaning

Vem är du? Vem är jag? Vad ska vi göra tillsammans?

Alla individer i en grupp/verksamhet går in med sina förväntningar, förhoppningar, erfarenheter och föreställningar.

Hur väl känner vi varandras motiv och intentioner? Stämmer de överens med gruppens/verksamhetens uppdrag och mål?

Att belysa och därmed öka medvetenheten om de fenomen som både främjar och hindrar samarbete/samverkan, är av stor betydelse för att kunna nå de mål man önskar.

Utifrån vårt mångåriga konkreta arbete med dessa frågor, har vi utvecklat koncept och metoder, som ger verksamheten verktyg att på egen hand fortsätta och upprätthålla ett hållbart utvecklingsarbete.