SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Konsten att samtala

Att belysa och arbeta med de mellanmänskliga processer som uppstår i ett möte.

Att vidga och fördjupa förståelsen för de ingredienser som ingår i samtalet.

  • Lyssnandets betydelse
  • Frågan som kompass för samtalet
  • Språkets betydelse
  • När vi tänker, känner och vill olika
  • Våra föreställningars betydelse
  • Mina egna möjligheter och utmaningar

Öka medvetenheten kring grupprocesser och de tre element som samverkar under samtalets gång.

  • Innehåll - vad skall vi tala om, vad gäller frågan?
  • Samspel – hur interagerar vi, har alla blivit hörda?
  • Procedur – hur skapar vi form/struktur som hjälper samtalet? Är vi överens om syftet?