SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Från idé till verklighet

En verksamhet genomgår, precis som människan, olika utvecklingsfaser. Vid vissa tidpunkter behöver vi stanna upp och fundera över hur vi vill gå vidare. Det kan vara så att yttre och/eller inre omständigheter kräver en förändring. Organisationsutveckling och förändringsprocesser kan vara spännande, men också svåra.

Man kan se det som att varje organisation/verksamhet:

  • har sina egna möjligheter och utmaningar
  • är unik och har sina specifika förutsättningar
  • har sitt uppdrag och sin uppgift i samhället.

Vår erfarenhet är att förändringsprocesser, i såväl stora som små sammanhang, har att beakta sju aspekter, eller ledningsfunktioner som vi benämner dem. De kan betraktas som sjömärken, en hjälp att navigera för att nå målet på bästa sätt:

  • varför? - Klarhet om grundidé, intention och motiv
  • hur? - Visioner, policy, värderingar
  • vad? - Mål och handlingskraft
  • vem? - Organisatoriska förutsättningar
  • när? - Tidsplanering
  • med vad? -Resurser och medel
  • dialog? - Balans, synergi, helhet och integration.