SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

SEA erbjuder
  • utbildningar
  • kompetensutveckling
  • handledning
inom

Socialekologi

Grundkurs i Socialekologi: Ledarskap och Verksamhetsutveckling
Läs mer

Verksamhetsutveckling

Policyutveckling
Läs mer

Organisationsutveckling
Läs mer

Förändrings- och utvecklingsprocesser

Från idé till verklighet
Läs mer

Samarbete och samverkan inom och mellan organisationer

Arbetslags- och grupputveckling
Läs mer

Att förebygga, upptäcka och bearbeta konflikter

Läs mer

Samtalsmetodik – konsten att samtala

Läs mer

Skolsociala frågor

Skolutveckling / elevhälsoarbete / kollegiet som kraftkälla
Läs mer

Vad vi erbjuderNätverksarbete

Utbildningen syftar till att förankra ett nätverksperspektiv i organisationen och integrera nätverksmetoder som ett komplement i det dagliga arbetet.
Läs mer

Mötes- och processledning

Läs mer

AXET – en resurs i det konkreta arbetet med barn och ungdomar

Läs mer

AXET samtalsmottagning

Läs mer